Disclaimer

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van deze site. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Fair Play International Sports is niet aansprakelijk voor de informatie op haar site.

De informatie op deze site is te goeder trouw geplaatst en is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid, juistheid of volledigheid ervan.

Fair Play International Sports is niet aansprakelijk voor direct- of indirect geleden schade (van welke aard dan ook), die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of het niet bereikbaar zijn ervan.